Dersom det foreligger en mangel eller feil med serviset ditt må det, innen rimelig tid, bli gitt skriftlig beskjed pr epost (kundeservice@royalporcelain.no) om dette. Du vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres.